Pomoc dotycząca LaTeX'a

\LaTeX (czytaj latech) jest systemem składu tekstu, który pozwala między innymi, na wyświetlanie na stronach www skomplikowanych wyrażeń matematycznych. Oto kilka przykładów użycia:

E = m_{0} c^{2}

[tex] E = m_{0} c^{2} [/tex]

Wyrażenia pisane w \LaTeX-u ograniczone są znacznikiem [tex]. Widoczne tu indeksy dolny i górny zostały uzyskane przez użycie – odpowiednio – znaku "_" oraz "^". Wartości będące w indeksach powinny być otoczone klamerkami "{ }".

\frac{ \sqrt{2} }{ 3 }

[tex] \frac{ \sqrt{2} }{ 3 } [/tex]

Ułamki uzyskujemy poleceniem \frac, do którego dodajemy dwa parametry, otoczone klamerkami. Jak widać w przykładzie, zawartością pierwszego parametru jest pierwiastek, uzyskiwany przez \sqrt.

y \neq 0 \wedge \frac{x}{y} \leq 0 \Rightarrow 0 \geq x \cdot y

[tex] y \neq 0 \wedge \frac{x}{y} \leq 0 \Rightarrow 0 \geq x \cdot y [/tex]

Jak widać w tym przykładzie, \LaTeX jest niezastąpiony przy pisaniu bardziej złożonych wzorów. W tym przypadku, znaki porównań (\neq, \leq, \geq) uzyskaliśmy – odpowiednio – poleceniami \neq, \leq oraz \geq. Możliwe jest także pisanie wyrażeń logicznych, najważniejsze operatory można uzyskać za pomocą: \vee (\vee), \wedge (\wedge), lub \Rightarrow (\Rightarrow). Zauważ, że wielkość liter w poleceniach ma znaczenie.